36. NSU araştırma komisyon acık oturum raporu – Hessen eyalet meclisi (24.03.2017)

24 Martta yapılan oturumda, eski içişleri bakanı Boris Rhein, Hessen Eyalet Anayasayı koruma dairesi (LfV Hessen) çalışanı Iris Piling ve LfV Hessen eski çalışanı Frank Ulrich Fehling davetliydi. Konular arasında Andreas Temme’nin sorgulanmasını red eden Bouffiers’in kararı vardı.

Devamında Halil Yozgat cinayetinden önce LfV ve Temme ile bağlantılı NSU cinayetleri konu alındı ve Temme ile Bouffier arasında 2006 cinayet öncesi ‚Arbeitskreis der CDU im LfV‘ aracılığıyla oluşa bilen bir ilişki tartışıldı.

Ilk tanık olarak eski içişleri bakanı (2010-2014) ve şu anki bilim bakanı Boris Rhein çağrılıdı.

Kendisi 2011’den önce içişleri bakalığında Volker Bouffier döneminde devlet bakanıydı. Rhein konuşmasına, ondan sonraki konuşmalardada yaptığı gibi, Mehr

Quelle: http://hessen.nsu-watch.info/2017/09/09/36-nsu-arastirma-komisyon-acik-oturum-raporu-hessen-eyalet-meclisi-24-03-2017/